تبلیغات
طنز - تبادل بنر
سلام دوستان

طــنــز بازار در نظر دارد برای توسعه خود با وبلاگ های دیگر تبادل بنر کند

متقاضیان میتوانند:

1-ابتدا بنر ما را در وبلاگ خود قرار دهندکد بنر ما:

<p align="center"><a href="http://tanz.mihanblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://rozup.ir/up/alirezakarbasi4892/%D8%B7%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1.gif"  width="150" alt="طـــنـــزبازار"  height="160"></a><br><input onclick="this.select()" type="text" width="356" name="T1" size="15" value='<!-- start logo cod off http://tanz.mihanblog.com --><p align="center"><p align="center"><a href="http://tanz.mihanblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://rozup.ir/up/alirezakarbasi4892/%D8%B7%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1.gif"  width="150" height="160" alt="طـــنـــزبازار"></a></p><!--finish logo cod off http://tanz.mihanblog.com -->' dir="ltr" ></p><div style="display:none"><a href="http://blogers.ir">وبلاگ</a>-<a href="http://blogers.ir/cod/make-logo-banner-cod/">کد لوگو و بنر</a></div>


2-سپس کد بنر خود را برای ما پیام کنند تا ما بنر آنها را در وب خود قرار دهیم

برای تماس با ما و ارسال کد بنر خود کلیک کنید

  • قیمت روز
  • شیر شاه
  • سبزک
  • آی تی نوشت