تبلیغات
طنز - جملات طنز
تاریخ : یکشنبه 12 مرداد 1393 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : علیرضا کرباسی
اعتراف میکنم وقتی من کوچیک بودم مامانم برای اینکه خرابکاری
 یا شیطونی نکنم بهم میگفت من پشت سرم هم دوتا چشم دارم
اگه کار بد کنی خیلی زود متوجه میشم.!منم از ترسم هیچ وقت
به پشت سرش نگاه نمی کردم چون میترسیدم دو تا چشم ببینم


  • قیمت روز
  • شیر شاه
  • سبزک
  • آی تی نوشت