تبلیغات
طنز - جملات طنز
تاریخ : جمعه 14 شهریور 1393 | 06:41 ب.ظ | نویسنده : علیرضا کرباسی
ﺁﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ

.
.
.
.
ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻬﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ
ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻣﻴﺪ ﺟﻬﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ
ﺍﻣﻴﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ
ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻴﻲﻳﻴﻴﻴﻴﺪ ﺟﺠﺠﺠﺠﺠﺠﻬﻬﻬﻬﻬﻬﺎﺍ
ﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻥ
کلا امید جهاااااااان



طبقه بندی: جملات طنز، اس ام اس سرکاری،

  • قیمت روز
  • شیر شاه
  • سبزک
  • آی تی نوشت